Pierwszy w historii Dzień Dziecka?

Fot. z foter.com

Co prawda Międzynarodowy Dzień Dziecka został oficjalnie ustanowiony przez ONZ w 1954 r., jednak już w 1950 r. w Polsce oraz kilku innych krajach bloku socjalistycznego zorganizowano uchwalone odgórnie imprezy poświęcone dzieciom. Oczywiście odbyły się one 1 czerwca. Wszystko to jednak wyprzedził Mieczysław Oelberg (Ehlberg), zaangażowany i prężny nauczyciel, drugi kierownik Prywatnej Katolickiej Szkoły Powszechnej w Purdzie, organizując dla swoich wychowanków latem 1932 r. Święto Dziecka.

Sport to zdrowie

Fot.: Frame Harirak (źródło: unsplash.com)

W 1936 r. do Prywatnej Katolickiej Szkoły Publicznej w Purdzie został przydzielony nauczyciel z Zakrzewa, Tadeusz Pezała. W placówce uczyło się wówczas 13 dzieci. Pezała musiał być aktywnym i dynamicznym człowiekiem – postanowił  bowiem swoich uczniów nie tylko dobrze nauczać, ale również… rozruszać. Sam ćwiczył z dziećmi gry zespołowe oraz pływanie. Tchnął również nowego ducha w miejscową drużynę harcerską oraz Towarzystwo Młodzieży.

Paweł Jasiek

Organizator szkolnictwa polskiego i bibliotek na Warmii, nauczyciel i kierownik Prywatnej Katolickiej Szkoły Powszechnej w Purdzie. Rys. Karolina Lewandowska.

Triumf przyrody i geografii

Fot.: Diego Yañez

Prywatna Katolicka Szkoła Publiczna w Purdzie została otwarta 18 grudnia 1930 r. Jej pierwszym kierownikiem był Paweł Jasiek. Nauczyciel ten potrafił wzbudzić aprobatę dla swoich pedagogicznych działań – co stanowiło wówczas niesłychany i rzadko spotykany wyczyn – niemieckiego wizytatora Franca Pasternacka, dzięki przekształceniu „zwykłej” klasy szkolnej w gabinet przyrodniczo-geograficzny.