Pierwsi będą ostatnimi

Fot.: Michal Jarmoluk (pixabay.com)
Jakkolwiek organizacja, której głównym celem było zorganizowanie sieci polskich szkół w Prusach Wschodnich, czyli Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię powstała 11 listopada 1921 roku w Olsztynie, to właśnie w stolicy Warmii szkołę dla polskich dzieci zorganizowano jako ostatnią. Placówkę otwarto w łatwo rozpoznawalnym budynku w samym centrum miasta przy ówczesnej ulicy Bahnhofstraße, w tzw. Domu Polskim (nazwa utrzymana do dziś), gdzie swoje miejsce miały też liczne organizacje podtrzymujące polskość na naszych ziemiach.

Ślub? To nie pracujesz!

Fot.: Alicja (Pixabay)

W Katolickiej Szkole Polskiej w Olsztynie jako drugi nauczyciel (pierwszym był założyciel placówki, Wojciech Gromadecki) pracowała Władysława Styp-Rekowska, ucząc młodsze dzieci geografii, przyrody i prac ręcznych.  Ówczesne niemieckie prawo stanowiło, że wykształcona i aktywna zawodowo kobieta po wyjściu za mąż nie może kontynuować pracy. Kiedy więc Styp-Rekowska po dwóch latach pracy wyszła za mąż za Ryszarda Knosałę, musiała zrezygnować z zawodu.

Pierwsi uczniowie

Fot.: beeline (źródło: pl.freeimages.com)

Katolicka Szkoła Polska w Olsztynie powstała 10 kwietnia 1934 r. w budynku Domu Polskiego, czyli w siedzibie obecnego Instytutu Północnego przy ul. Partyzantów. Była jedyną polską szkołą miejską w naszym regionie. W pierwszym roku funkcjonowania uczyło się w niej 16 dzieci.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij