Pali się!

Fot. Peter Kraayvanger (źródło: Pixabay)

W dniu 23 czerwca 1930 roku w Nowej Kaletce wybuchł wielki pożar, który strawił prawie połowę wioski. Pożary powtarzały się aż do 1931 i dziwnym trafem dotykały przede wszystkim gospodarstw tych chłopów, którzy oddali swoje dzieci do polskiej szkoły. Po pożarze w 1930 roku szkołę zajęli pogorzelcy i nie można było prowadzić zajęć lekcyjnych. Nowy lokal wynajęto u gospodarza Pełki, a potem u wdowy Nowoczyn, gdzie szkoła dotrwała aż do wybuchu wojny.

Edward Turowski

Warmiński działacz oświatowy i animator kultury, nauczyciel Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce oraz Giławach. Rys. Karolina Lewandowska.

Józef Groth

W latach 1936-1939 nauczyciel w polskich szkołach na Warmii, m.in. w szkole polskiej w Nowej Kaletce koło Butryn. Rys. Karolina Lewandowska.

Kino w Nowej Kaletce

Fot. Rudy and Peter Skitterians (źródło: pixabay)

Otwarcie polskiej szkoły w Nowej Kaletce nastąpiło 10 kwietnia 1929 roku. Po pożarze w 1930 roku uczniowie polscy przenieśli się 13 września tego roku do nowego lokalu. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był Edward Turowski, który, oprócz nauki, organizował także majówki, zabawy szkolne, jasełka i wieczory kolędowe. Jednak największą atrakcję stanowiły pokazy filmowe, na które zapraszał także mieszkańców wsi.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij